Bintang

salji

Tuesday, 13 November 2012

Perbezaan antara Bimbingan Kelompok, Kaunseling Kelompok dan Kaunseling Individu

Bimbingan Kelompok
Kaunseling Kelompok
Kaunseling Individu
  · Proses memban tu individu untuk membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka. Contohnya ialah seperti memilih gaya hidup yang diingini.

     ·         Melibatkan proses memberi bantuan, tunjuk ajar, nasihat, membimbing dan sebagainya untuk mencapai matlamat tertentu.
     ·         Kaunseling kelompok ialah proses perhubungan individu yang dinamik berasaskan fikiran dan kelakuan secara sedar. Fokus kaunseling kelompok ialah menolong ahli menghadapi masalah penyesuaian dan perkembangan diri.

     ·         Kaunseling individu ialah satu perhubungan bersemuka di mana seseorang klien mendapatkan bantuan daripada seorang kaunselor. Perhubungan tersebut disifatkan oleh ciri-ciri seperti penerimaan klien secara tulen, saling hormat menghormati dan penekanan terhadap keperluan-keperluan dan perasaan klien.
     ·         Bimbingan berfokus kepada membantu individu memilih apa yang paling mereka inginkan dan hargai.      ·         Proses teraputik berlaku di antara kaunselor dengan beberapa orang individu dan di antara individu dengan individu lain dalam kelompok itu.
    ·         Proses teraputik terhad dan hanya berlaku di antara kaunselor dan klien sahaja
    ·        Memusatkan perhatian kepada pemberi dan pengumpul maklumat untuk kumpulan yang besar dari masa ke semasa seperti di sekolah.
   ·         Tiap-tiap individu berpeluang memainkan peranan sebagai orang yang memberi dan menerima pertolongan.
     ·         Pertolongan datang daripada pihak kaunselor sahaja.
     ·         Interaksi kaunselor dalam BK tidak begitu rapat dan terbatas kerana biasanya kumpulan ahli adalah besar.
   ·         Kaunselor boleh bertindak sebagai pemimpin dan boleh diambil alih oleh ahli kelompok yang lain..
    ·         Fungsi kaunselor tidak berubah
    ·         Suasana mempercayai tidak perlu dibina dalam BK terutama jika tujuannya semata-mata memberi maklumat.
   ·         Suasana selesa dan mempercayai  agak suka dibentuk kerana ahlinya terlalu ramai dan mempunyai pelbagai ragam selain rasa terancam adalah tinggi.
   ·         Suasana selesa dan mempercayai mudah dibentuk kerana interaksi berlaku di antara dua orang individu sahaja.
     ·         Dalam BK tidak ada cabaran terhadap kaunselor untuk menggunakan kemahiran mengendalikan kumpulan.
    ·         Ahli kelompok mendapat perhatian daripada ahli-ahli yang lain dan juga daripada kaunselor.
    ·         Klien mendapat respons daripada kaunselor sahaja.
     ·         Faktor kerahsiaan sukar untuk dijamin dalam kelompok kerana ahlinya ramai.
    ·             Aspek kerahsiaan lebih senang diikat dan dipatuhi.


No comments:

Post a Comment